Sita laboratoryjne

zgodne z ISO-3310-1; 3310-2


Aparat

do oznaczania wytrzymałości na rozciąganie

w strefie przewilżonej LRP

Odlewnictwo


Płyta statyczna VSS-1P-000

do badania nośności i zagęszczenia podłoża

Grunt


Przesiewacz pneumatyczny

wg PN-EN 933-10

Kruszywa


Aparat Vicata

wg PN-EN 196-3

Cement


Stożek Abramsa

wg PN-EN 12350-2

Beton


Automatyczny Ubijak Marshalla

wg PN-EN 12697-30

Asfalt

Profil na Facebooku!
2014-01-24
Zapraszamy do polubienia naszej Facebookowej odsłony. Idziemy z duchem postępu!


zobacz więcej