Core and Molding Sand Testing Equipment

Hot-Distortion Tester


Zastosowanie

Urządzenie DMA daje możliwość wykonywania następujących badań:

  1. Badanie zjawisk wysokotemperaturowych w rdzeniach odlewniczych /hot-distirtion/.

Aparat daje możliwość zapamiętania ok. 200 pomiarów oraz wyliczenia średniej z serii pomiarów. Jest możliwość podłączenia drukarki, która oprócz zapisu wyników może rejestrować wykres przebiegu zjawiska. Urządzenie posiada wyjście dla przesłania danych do komputera PC celem rejestracji, archiwizacji lub dalszej obróbki.


Contact our sales representative

Send a query

send