Core and Molding Sand Testing Equipment

Laboratory Rammer - Automatic Drive


Zastosowanie

Półautomatyczny ubijak laboratoryjny LUA-2e służy do wykonywania kształtek laboratoryjnych z materiałów formierskich przeznaczonych do badania ich własności wytrzymałościowych. Stosując wyposażenie dodatkowe (zgodne z PN, DIN lub GOST wg potrzeb) istnieje możliwość przygotowania następujących próbek badawczych:

  • próbki cylindryczne - badanie wytrzymałości na ściskanie, ścinanie oraz rozszczepianie
  • próbki podłużne - badanie wytrzymałości na zginanie
  • próbki ósemkowe (dog bone) - badaniewytrzymałości na rozciąganie

Urządzenie LUA sterowane jest elektrycznie z możliwością wykonywnia zadanej ilości powtarzalnych uderzeń , dzięki czemu możliwość nieprawidłowego przygotowania próbek badawczych spada do minimum.


Contact our sales representative

Send a query

send

Gallery