Core and Molding Sand Testing Equipment

Universal Strength Testing Machine


Zastosowanie

Urządzenie LRu-2e służy do pomiaru wytrzymałości kształtek laboratoryjnych w stanie wilgotnym, wysuszonym lub utwardzonym, wykonanych z mas formierskich i rdzeniowych. Zakres pomiarowy 0 - 3360 N/cm². Urządzenie umożliwia pomiar wytrzymałości na: ściskanie, ścinanie, rozszczepianie, podwójne ścinanie, rozciąganie i zginanie oraz pomiar kąta przegięcia. Dane z aparatu mogą być przekazane do komputera klasy PC i tam poddawane analizie w specjalistycznym oprogramowaniu MMRD. 

UWAGA:
Specjalnym wyposażeniem urządzenia LRu-2e jest przystawka LRuW do pomiaru wytrzymałości mas formierskich na rozciąganie w stanie wilgotnym. Zakres pomiarowy 0 - 3,3 N/cm².


Contact our sales representative

Send a query

send

Gallery