Core and Molding Sand Testing Equipment

Universal Strength Testing Machine


Zastosowanie

Urządzenie LRuE-2e służy do badania własności wytrzymałościowych znormalizowanych próbek mas formierskich i rdzeniowych w stanie wilgotnym, wysuszonym lub chemicznie utwardzonym zgodnie z PN 83 H-11073 / EN. Dane z maszyny mogą być przekazane do komputera klasy PC i tam poddane analiziew specjalistycznym oprogramowaniu MMRD.


Contact our sales representative

Send a query

send

Gallery