Asfalt (MMA)

Automatyczny penetrometr do asfaltu wg EN 1426


Zastosowanie


Automatyczny penetrometr stosuje się do oznaczania penetracji igłą zgodnie z normą EN 1426, ASTM D5 i AASHTO T49. Głębokość penetracji igły jest odczytywana przez elektroniczny system pomiarowy. System ten praktycznie eliminuje tarcia podczas badania. Element pomiarowy jest oddzielony od tłoczka w czasie badania, co umożliwia swobodne opadanie tłoka.

Przed każdym rozpoczęciem testu urządzenie automatycznie zeruje system pomiarowy, następnie igła przesuwa się w dół w stronę próbki za pomocą napędu elektrycznego. Ostatecznie pozycję igły można zmienić za pomocą joysticka umieszczonego na przednim panelu. Lupa i lampa z ultra jasnym światłem LED są dostarczane w cenie urządzenia. Po uruchomieniu badania urządzenie automatycznie zwalnia igłę i podnosi ją po upłynięciu zadanego czasu. Wynik badania jest wyświetlany na wyświetlaczu cyfrowym. Tłok z igłą może być łatwo wyjęty w celu skalibrowania jego wagi. Penetrometr dostarczany jest w komplecie z 3 igłami, naczyniem szklanym i 6 naczynkami pomiarowymi o wymiarach Ø 55x35 mm.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria