Asfalt (MMA)

Duktylometr zgodny z PN-EN 13398 i PN-EN 13589


Zastosowanie

Duktylometr w wersji UTAS-0400 i UTAS-0420 przezaczone jest do oznaczania nawrotu sprężystego lepiszczy asfaltowych w temperaturze badania (typowa 25 °C lub 10 °C, ale może być stosowana również inna temperatura). Metoda ta jest szczególnie przydatna do lepiszczy asfaltowych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi, ale może również zostać wykorzystana do badań innych lepiszczy asfaltowych o małym nawrocie sprężystym.

Zalety:

  • zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej
  • cyfrowy system regulacji prędkości przesuwu (50 mm/min)
  • jednoczesny pomiar na 3 próbkach
  • precyzyjny system grzałek
  • pompa cyrkulacyjna umużliwiająca osiągnięcie wysokiej stabilności temperatury
  • możliwość wyposażenia urządzenia w system chłodzący (wersja UTAS-0420)

Urządzenie w wersji UTAS-0430 dodatkowo umożliwia pomiar siły rozciągania asfaltów modyfikowanych z ustaloną prędkością 50 +/- 2,5mm/min. Wyposażony jest w komplet 3 czujników siły 500N. Dokładność pomiaru siły wynosi 0,1N. Dzięki zastosowaniu profesjonalnego systemu chłodzącego urządzenie pozwala utrzymywać zadaną temperaturę pracy w zakresie od 5 do 25 oC z dokładnością 0,5 oC.

Urządzenia spełniają następujące normy:

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych.

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem.

UWAGA: 

  • Nie ma możliwości zmodyfikowania urządzeń UTAS-0400 i UTAS-0420 do wersji UTAS-0430!
  • formy należy zamawiać oddzielnie

Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria