Beton

W dziale Beton proponujemy: Stożek Abramsa, Prasa do badania wytrzymałości betonu, Aparat VeBe, Aparat Vicata, Foremki do próbek betonowych, Mieszarka do betnou oraz wiele innych urządzeń wg PN-EN 12350 i PN-EN 12390


Aparat SAM do pomiaru rozstawu porów powietrznych w mieszance betonowej /metoda pośrednia/
Automatyczne urządzenie do pomiaru wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8 i PN-88/B-06250
Automatyczna prasa do badania właściwości betonu na ściskanie / zginanie
Mieszarka laboratoryjna z obrotową misą do betonu wg PN-EN 12350-1
Foremki do przygotowywania próbek betonowych
Stolik wibracyjny do zagęszczania próbek betonowych wg PN-EN 12390-2
Stożek Abramsa model I wg PN-EN 12350-2
Stożek opadowy (Abramsa) model II wg PN-EN 12350-2
Aparat do oznaczania zawartości powietrza w betonie wg PN-EN 12350-7 (Porozymetr)
Aparat do oznaczania zawartości powietrza w betonie wg PN-EN 12350-7 (TESTING 5l)
Aparat do oznaczania zawartości powietrza w betonie wg PN-EN 12350-7 (TESTING 8l)
Aparat do oznaczania zawartości powietrza w betonie wg PN-EN 12350-7 (UTEST 5l)
Aparat do oznaczania zawartości powietrza w betonie wg PN-EN 12350-7 (UTEST 8l)
Stolik do badania konsystencji mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-5
Aparat Ve-Be wg PN-EN 12350-3
Wanna do sezonowania próbek betonowych wg PN-EN 12390-2
Młotek Schmidta (Sklerometr)
Pull-off tester
Urządzenie do oznaczania porowatości materiałów ogniotrwałych wg PN-EN 993-1
Pojemnik Waltza do badania konsystencji metodą stopnia zagęszczalności wg PN-EN 12350-4
Urządzenie do pomiaru opadu-rozpływu w czasie dla betonu samozagęszczalnego wg PN-EN 12350-8
Urządzenie do oznaczania czasu przepływu betonu samozagęszczalnego metodą V-lejka wg PN-EN 12350-9
Urządzenie do oznaczania przepływalności betonu samozagęszczalnego z zastosowaniem L-pojemnika wg PN-EN 12350-10
Zestaw do oznaczania segregacji sitowej betonu samozagęszczalnego wg PN-EN 12350-11
Urządzenie do oznaczania zdolności przepływu w czasie betonu samozagęszczalnego przez J-pierścień wg PN-EN 12350-12
Automatyczne urządzenie do szlifowania próbek
Szczypce do przenoszenia sześciennych / walcowych próbek betonowych
Stolik wagowy do ważenia hydrostatycznego wg PN-EN 12390-7
Cylindry do pomiaru gęstości objętościowej mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-6