Beton

Aparat Ve-Be wg PN-EN 12350-3


Zastosowanie


Metoda pomiaru konsystencji mieszanki betonowej polegająca na ustaleniu czasu w sekundach, koniecznego do rozpłynięcia się mieszanki do określonego stopnia w wyniku poddania jej drganiom w aparacie Ve-Be. Metoda przeznaczona do pomiaru konsystencji mieszanek bardziej sztywnych.

Aparat VeBe wyposażony jest w:

  • stolik wibracyjny
  • naczynie cylindryczne o średnicy 240 mm i wysokości 200 mm
  • formę w kształcie stożka
  • lejek zasypowy
  • ubijak
  • pręt z krążkiem

 

Urządzenie spełnia wymagania normy:

PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe.Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij