Beton

Automatyczna prasa do badania właściwości betonu na ściskanie / zginanie


Zastosowanie

Automatyczne prasy wytrzymałościowe z zakresem 2000, 3000 lub 4000kN zostały zaprojektowane aby przeprowadzać wiarygodne i spójne testy na szerokiej gamie próbek badawczych. Maszyny te są wynikem ciągłych, nieustających prac badawczych mających na celu stosowanie najnowszych technologii aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi standardami technologicznymi, dyrektywami CE w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia operatora oraz wymaganiami klienta. 

Dzięki zastosowaniu profesjonalnych, niezwykle prostych i czytelnych sterowników graficznych BC100 obsługa naszych pras do pomiaru wytrzymałości nie wymaga wykwalifikowanego personelu. Po włączeniu urządzenia do sieci, ustawieniu próbki badawczej na stole pomiarowym należy wykonać zaledwie kilka prostych czynności:

  • ustawienie parametrów testu (wybór próbki, tempo przyrostu siły) - zmiana wymagana jest tylko wtedy, gdy zmienia się rodzaj badanej próbki
  • wciśnięcie START na panelu kontrolnym
  • maszyna automatycznie uruchomi test z szybkim dojazdem do próbki, rozpocznie kontrolę zadanego tempa przyrostu siły po osiągnięciu 1% zakresu, a następnie zakończy test po wykryciu zniszczenia próbki.
  • wszystkie parametry i wyniki przeprowadzonego testu zostaną automatycznie zapisane w pamięci

Wszystkie modele są dostępne w I klasie dokładności, począwszy od 10% maksymalnego zakresu zgodnie z normą EN 12390-3, 12390-4, BS 1881 i ASTM C39.
Zakres maszyn półautomatycznych i automatycznych może być rozbudowany o opcję kalibracji klasy 1, począwszy od 1% maksymalnego zakresu. Ta wyjątkowa wydajność umożliwia wykorzystanie maszyny do innych badaniach, w tym:
• badania wytrzymałości na ściskanie w "młodym wieku"
• wytrzymałość na zginanie i testy rozłupywania przy użyciu odpowiednich akcesoriów
• badania zaprawy (cement) na ściskanie przy użyciu odpowiednich akcesoriów
• badanie rdzeni

Urządzenia mogą obsługiwać (przy wykorzystaniu jednej jednostki sterującej) maksymalnie 2 ramy testowe. 

Maszyna spełnia wymagania następujących norm:

PN-EN 12390-3 Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.

PN-EN 12390-4 Badania betonu -- Część 4: Wytrzymałość na ściskanie -- Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych.

PN-EN 12390-5 Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań.

PN-EN 12390-6 Badania betonu -- Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Prasa do betonu
Prasa 2000/3000kN + rama 200kN
Prasa 4000kN
Rama dodatkowa 200kN
Rama dodatkowa 300kN
Rama dodatkowa 100kN
Wyposażenie na zginanie - krawężniki
Wkładka do rozłupywania próbek walcowych
Wkładka do rozłupywania kostki brukowej
Wkładka do rozłupywania próbek sześciennych
Wyposażenie na zginanie - belki betonowe
Wyposażenie na zginanie - płyty brukowe