Beton

Mieszarka laboratoryjna z obrotową misą do betonu wg PN-EN 12350-1


Zastosowanie

Efektywne mieszanie betonu jest niezbędne dla uzyskania najwyższej jakości produktu. Mieszalniki typu Pan nadają się do mieszania w małych ilościach w laboratorium. Mieszalnik ma na celu zapewnienie skutecznego mieszania materiałów betonowych zarówno w suchej jak i w mokrej postaci.

Mieszarka posiada uchylną pokrywę z zespołem lemieszy obrotowych i zgarniaka, które mogą być dostosowane i wymienione w zależności od rodzaju mieszanki. Położenie lemieszy względem dna misy jest również regulowana. Użykownik posiada możliwość przechylenia obrotowej misy o pojemności 100l (zalecana pojemność robocza 56l) w celu jej opróżnienia oraz demontażu do czyszczenia, które ma kluczowe znaczenie i wpływ na żywotność sprzętu przy tego rodzaju mieszankach.

Urządzenie spełnia wymagania normy:

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek.
Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Mieszarka do betonu - zamknięta