Beton

Pojemnik Waltza do badania konsystencji metodą stopnia zagęszczalności wg PN-EN 12350-4


Zastosowanie


Pojemnik stalowy do oznaczania konsystencji mieszanki betonowej przez oznaczanie stopnia zagęszczalności. Metody nie stosuje się w odniesieniu do mieszanki betonowej z kruszywem o maksymalnym wymiarze ziarn przekraczającym 63 mm. Jeżeli stopień zagęszczalności jest mniejszy niż 1,04 lub większy niż 1,46, pomiar konsystencji mieszanki betonowej metodą oznaczania stopnia zagęszczalności jest niemiarodajny.


Pojemnik spełnia wymagania normy:

PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij