Beton

Stolik do badania konsystencji mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-5


Zastosowanie


Urządzenie służy do oznaczania rozpływu mieszanki betonowej. Metody tej nie stosuje się do betonów samozagęszczalnych, komórkowych, jamistych ani betonów z kruszywem o maksymalnym wymiarze ziaren przekraczającym 63 mm. Metoda badania rozpływu jest czuła na zmiany konsystencji mieszanki betonowej, które odpowiadają wartościom rozpływu w granicach od 340 mm do 600 mm. Poza tym przedziałem, badanie metodą stolika rozpływowego może okazać się niemiarodajne i wówczas zaleca się wziąć pod uwagę inne metody oznaczania konsystencji. Komplet składa się ze stołu rozpływowego, stożka oraz ubijaka drewnianego.

Zgodność z normą:

PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria