Beton

Urządzenie do oznaczania przepływalności betonu samozagęszczalnego z zastosowaniem L-pojemnika wg PN-EN 12350-10


Zastosowanie

Urządzenie do określenia przepływalności betonu samozagęszczalnego z zastosowaniem L-pojemnika.

Zgodność z normą:

PN-EN 12350-10  Badania mieszanki betonowej -- Część 10: Beton samozagęszczalny -- Badanie metodą L-pojemnika.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij