Beton

Urządzenie do oznaczania zdolności przepływu w czasie betonu samozagęszczalnego przez J-pierścień wg PN-EN 12350-12


Zastosowanie

Używany do określenia czasu przepływu w czasie betonu samozagęszczalnego przez J-pierścień. Urządzenie składa się z J-pierścienia, stalowej płyty oraz stożka opadowego.

Zgodność z normą:

PN-EN 12350-12  Badania mieszanki betonowej -- Część 12: Beton samozagęszczalny -- Badanie metodą J-pierścienia.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij