Beton

Urządzenie do pomiaru opadu-rozpływu w czasie dla betonu samozagęszczalnego wg PN-EN 12350-8


Zastosowanie


Badanie to przeprowadza się w celu określenia opadu-rozpływu w czasie dla betonu samozagęszczalnego. Test nie jest odpowiedni, gdy maksymalna wielkość kruszywa przekracza 40 mm. Badanie przeprowadza się przy użyciu stożka opadowego do konsystencji betonu i blachy stalowej.

Stożek opadowy wykonany jest z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją, średnica górna 100 mm, podstawa o średnicy. 200 mm i wysokości 300 mm. Blacha stalowa, 900x900 mm, z wrysowanymi kręgami o średnicy 200 i 500mm.

Zgodność z normą:

PN-EN 12350-8  Badania mieszanki betonowej -- Część 8: Beton samozagęszczalny -- Badanie metodą stożka.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij