Cement

Automatyczna prasa do pomiaru wytrzymałości beleczek cementowych wg PN-EN 196-1


Zastosowanie

Automatyczna prasa do pomiaru wytrzymałości została zaprojektowana aby przeprowadzać wiarygodne i spójne testy na szerokiej gamie próbek cementowych, w tym przede wszystkim testy zginania i ściskania beleczek cementowych o wymiarach 40x40x160mm.. Maszyny te są wynikem ciągłych, nieustających prac badawczych mających na celu stosowanie najnowszych technologii aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi standardami technologicznymi, dyrektywami CE w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia operatora oraz wymaganiami klienta. 

Dzięki zastosowaniu profesjonalnych, niezwykle prostych i czytelnych sterowników graficznych BC100 obsługa naszych pras do pomiaru wytrzymałości nie wymaga wykwalifikowanego personelu. Po włączeniu urządzenia do sieci, wyborze zakresu (zginanie 15kN lub ściskanie 250kN), ustawieniu próbki badawczej na stole pomiarowym należy wykonać zaledwie kilka prostych czynności:

  • ustawienie parametrów testu (wybór próbki, tempo przyrostu siły) - zmiana wymagana jest tylko wtedy, gdy zmienia się rodzaj badanej próbki
  • wciśnięcie START na panelu kontrolnym
  • maszyna automatycznie uruchomi test z szybkim dojazdem do próbki, rozpocznie kontrolę zadanego tempa przyrostu siły po osiągnięciu 1% zakresu, a następnie zakończy test po wykryciu zniszczenia próbki.
  • wszystkie parametry i wyniki przeprowadzonego testu zostaną automatycznie zapisane w pamięci

Wszystkie modele są dostępne w I klasie dokładności, zgodnie z normą PN-EN 196-1.

Maszyna spełnia wymagania:

PN-EN 196-1 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.

Wkładki na ściskanie i zginanie należy zamawiać oddzielnie.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij