Cement

Automatyczne urządzenie Blaine"a wg PN-EN 196-6


Zastosowanie

Za pomocą metody przepuszczalności powietrza (Blaine'a) mierzy się powierzchnię właściwą cementu portlandzkiego, wapna i podobnych proszków (powierzchnię odniesioną do masy) w porównaniu do powierzchni wzorca. Oznaczanie powierzchni właściwej służy głównie do kontroli równomierności procesu mielenia w zakładzie produkcyjnym. Ocena właściwości użytkowych cementu tym sposobem jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Komplet składa się z aparatu, U-manometru, filtrów, naczynia pomiarowego, lejka oraz płynu.

Główne cechy automatycznego  aparatu Blaine'a:

Test jest kontrolowany na ekranie dotykowym.
Automatyczna kontrola ruchu płynu do górnej linii
Automatyczny pomiar czasu przepływu powietrza
Automatyczny pomiar temperatury podczas testu
Języki (angielski, hiszpański, rosyjski, turecki)

Urządzenie dostarczane jest w komplecie z:

  • Płyn 250 ml
  • Tuleja pomiarowa z dyskiem perforowanym i tłoczkiem 
  • Lejek plastikowy
  • Filtry papierowe, 100 pcs


Cement referencyjny i referencyjne piaski kalibracyjne należy zamawiać oddzielnie.

Spełnia wymagania normy:

PN-EN 196-6 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij