Cement

Automatyczne urządzenie Vicata zgodne z PN-EN 196-3


Zastosowanie

Nowa generacja urządzenia VICAMATIC, trzecia, jest już dostępna. Nowa maszyna została całkowicie przeprojektowana w oparciu o innowacyjną filozofię CVI-TECH. Tak jak w przypadku starszych wersji, procedura badania nie ulega zmianie, igły (lub sondy) opadają swobodnie w próbce cementu w regularnych odstępach czasu, w ustalonej pozycji. Głębokość penetracji mierzy się za pomocą czujnika z dokładnością do 0,1 mm. Wraz z upływem czasu głębokość penetracji maleje, predefiniowane - zgodnie z normą - początkowe i końcowe czasy wiązania są mierzone i rejestrowane z możliwością ich wydruku lub dalszej obróbki.

Urządzenie Vicata służy do oznaczania czasu wiązania cementu. Maszyna jest zgodna z następującymi normami:

  • PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
  • PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.

Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria