Cement

Kolba Le Chateliera wg PN-EN 196-6

Zastosowanie

Kolba Le Chateliera stosowana jest do określania gęstości cementu hydraulicznego, wapna. Wykonana ze szkła, pojemność 250 ml, z podziałką od 0 do 1 ml i od 18 do 24 ml, działka 0,1 ml z dokładnością 0,05 ml.

Spełnia wymagania normy:

PN-EN 196-6 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij