Cement

Urządzenie Blaine"a wg PN-EN 196-6


Zastosowanie

Za pomocą metody przepuszczalności powietrza (Blaine'a) mierzy się powierzchnię właściwą cementu portlandzkiego, wapna i podobnych proszków (powierzchnię odniesioną do masy) w porównaniu do powierzchni wzorca. Oznaczanie powierzchni właściwej służy głównie do kontroli równomierności procesu mielenia w zakładzie produkcyjnym. Ocena właściwości użytkowych cementu tym sposobem jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Komplet składa się z aparatu, U-manometru, filtrów, naczynia pomiarowego, lejka oraz płynu.

 

Spełnia wymagania normy:

PN-EN 196-6 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij