Cement

Urządzenie do określania czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy wg PN-EN 1015-9

Zastosowanie

Urządzenie laboratoryjne (Metoda A) służy do określania czasu zachowania właściwości roboczych zapraw ogólnego stosowania lub zapraw do obrzutki, włączając te zawierające spoiwa mineralne oraz kruszywa lekkie i zwykłe. Urządzenie to pionowy ststyw wraz z prętem penetracjnym, foremką badawczą i elektroniczną wagą z zakresem ważenia do 30 kg i dokładności co najmniej 0.5g.

Metody B i C są metodami do określania czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty zapraw do wykonywania wypraw cienkowarstwowych.
 

Spełnia wymagania normy:

PN-EN 1015-9 Metody badań zapraw do murów -- Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. Metoda ASkontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij