Cement

Zestaw do pomiaru rozlewności zapraw szpachlowych i wyrównujących wg PN-EN 12706


Zastosowanie


Urządzenie służy do oceny rozlewności hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących.

Norma:

PN-EN 12706 Kleje -- Metody badań hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących -- Oznaczanie rozlewności.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij