Grunty

W dziale Grunty m.in. Płyta statyczna VSS, Płyta dynamiczna, Prasa CBR, Ubijak Proctora, Lekka sonda SD-10 i wiele innych...


Płyta statyczna VSS do badania nośności i zagęszczenia podłoża /3 czujniki/
Płyta statyczna VSS do badania nośności i zagęszczenia podłoża /1 czujnik/
Urządzenie WP do badania wskaźnika piaskowego
Wstrząsarka LPz-WP do wskaźnika piaskowego
Uniwersalna prasa Marshalla HM-5030 (Marshall, CBR, stabilizacja gruntu, rozciąganie pośrednie, badania szczepności warstw, badania trójosiowe)
Lekka sonda dynamiczna SD-10 /wersja pneumatyczna/
Lekka sonda dynamiczna SD-10 /wersja ręczna/
Lekka płyta dynamiczna ZFG3000GPS
Lekka płyta dynamiczna ZFG 3.0
Lekka płyta dynamiczna HMP
Automatyczny ubijak Proctora wg PN-EN 13286
KOPIA Z Automatyczny ubijak Proctora wg PN-EN 13286
Ręczny ubijak Proctora wg PN-88/B-04481
Ręczny ubijak Proctora wg PN-EN 13286-2
Półautomatyczny penetrometr do oznaczania granic płynności gruntów
Urządzenie EDG do pomiaru wilgotności, gęstości oraz wskaźnika zagęszczenia Is
Cylinder wciskany do oznaczania gęstości objętościowej gruntów niespoistych
Formy do przygotowywania próbek z gruntu stabilizowanego
Przyrząd do oznaczania maksymalnej i minimalnej gęstości objętościowej gruntów niespoistych
Objętościomierz wodny
Objętościomierz piaskowy
Penetrometr kieszonkowy (tłoczkowy)
Ścinarka obrotowa
Pneumatyczne urządzenie do badań konsolidacji (edometr)
Urządzenie bezpośredniego ścinania
Urządzenie do pomiaru przepuszczalności
Aparat Cassagrande