Grunty

Automatyczny ubijak Proctora wg PN-EN 13286


Zastosowanie

Automatyczny ubijak Proctor’a służy do oznaczania wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego wg PN-EN 13286-2 metodą normalną i zmodyfikowaną. Dodatkowo model UTS-8502 umożliwia zagęszczanie próbek CBR. Wszystkie formy należy zamawiać oddzielnie.

  • PN-EN 13282-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2 : Metody określania gęstości w odniesieniu do zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.
  • PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda badania wskaźnika CBR, wskaźnika nośności natychmiastowej i spęcznienia liniowego

Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Ubijak Proctora
Forma Proctora