Grunty

Formy do przygotowywania próbek z gruntu stabilizowanego


Zastosowanie

Formy przeznaczone są do kształtowania znormalizowanych próbek z gruntu stabilizowanego cementem w kształcie walca o wymiarach:

  • fi=h=80mm
  • fi=h=100mm
  • fi=h=160mm
  • fi=100xh=120mm
  • fi=150xh=120mm


Formy są zgodne z następującymi normami:

  • Drogi samochodowe -- Podbudowa z chudego betonu -- Wymagania i badania.
  • PN-EN 13286-50

Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij