Grunty

Lekka płyta dynamiczna HMP


Zastosowanie

Lekka płyta dynamiczna HMP LFG to najnowocześniejsze urządzenie do szybkiej oceny nośności i oraz pośrednio do kontroli jakości zagęszczenia podłoża gruntowego.
Urządzenie mierzy wartość osiadania i oblicza dynamiczny moduł odkształceniaw zakresie pomiarowym Evd = 15...70 MN/m2, jak również możliwe jest badanie gruntu przy module ugięcia wynoszącym 70
225 MN/m2. Badanie można przeprowadzać gdy wbudowywane są mineralne grunty gruboziarniste z zawartością (do 15%) ziaren o maksymalnej średnicy d > 63 mm (a także grunty z dodatkiem do 30% kruszyw łamanych) oraz grunty drobnoziarniste niespoiste, przy grubości badanej jednorodnej warstwy gruntu wynoszącej 0,3÷0,6 m.
Produkowana od 25 lat przez niemiecką firmę HMP Prufgeratebau GmbH, płyta dynamiczna HMP LFG jest obecnie niezawodnym, trwałym i precyzyjnym urządzeniem stosowanym w badaniach geotechnicznych przy budownictwie drogowym oraz infrastrukturalnym. Metoda badania podlega niemieckiej normie dotyczącej technicznych warunków badań dla gruntów i skał TP BF-StB part B 8.3 oraz normie ASTM.

Prezentacja urządzenia - kliknij tutaj 


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Płyta HMP
Skrzynia transportowa
HMP Magdeburger
Wózek transportowy