Grunty

Lekka sonda dynamiczna SD-10 /wersja ręczna/


Zastosowanie

Sonda Dynamiczna Lekka (in. sonda wbijana, sonda stożkowa, penetrometr ręczny) przeznaczona jest do wyznaczania zagęszczenia gruntu oraz ocenę wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych. Sondowanie dynamiczne polega na badaniu oporu, jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki stożkowej wbijanej przy użyciu młota o wadze 10 kg. Proponowany zestaw przeznaczony do badania zagęszczenia gruntu do głębokości do 6 m p.p.t.

 Możliwości:

  • Sondowania lekkie typu DPL [obciążnik 10 kg] - zakres do 3 m p.p.t.
  • Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu ID
  • Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu IS

 

Urządzenie spełnia następujące normy:

PN-BN-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne

ENV 1997-3:2000 Eurocode 7. Geeotechnical design. Part 3. Design assisted by field testing.

PN-EN 1997-2:2009 [Eurokod 7] Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Leka sonda SD-10
Wyciąg szczękowy - średni
Stożek