Grunty

Penetrometr kieszonkowy (tłoczkowy)


Zastosowanie

Penetrometr kieszonkowy jest szczególnie przydatny do określania oporu penetracji wierzchnich warstw (głębokość pomiaru 5 mm) i próbek gleby w terenie lub w laboratorium. Penetrometr ręczny składa się z obudowy, sprężyny, płasko zakończonego pręta pomiarowego ze skalą pomiarową. Podczas wciskania przyrządu w glebę, pręt napotyka na opór gleby. Siła ta powoduje ściskanie sprężyny. Trzpień penetracyjny jest przesuwany w górę, pokazując na skali maksymalny opór penetracji gleby podczas wciskania pręta. Skala została wykalibrowana w taki sposób, że zmierzony opór penetracji może być natychmiast odczytany. Zakres pracy: 0 - 4,5 kg/cm 2.

Badanie powinno być traktowane jako uzupełniające makroskopowe badania gruntu. Wyniki pozwalają na pełniejszą charakterystykę niektórych właściwości gruntu oraz porównanie różnych próbek. Badania przeprowadza się na próbkach gruntu z nienaruszoną strukturą. Wyniki badań nie mogą zastąpić zaawansowanych badań laboratoryjnych.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Penetrometr kieszonkowy