Grunty

Pneumatyczne urządzenie do badań konsolidacji (edometr)


Zastosowanie

ConMatic IPC jest w pełni zautomatyzowanym systemem do wykonywania badań konsolidacji i pęcznienia. ConMatic IPC umożliwia przeprowadzenie procesu badania automatycznie. Pozwala to tym samym skrócić czas trwania procedur badawczych o połowę zwiększając rentowność laboratorium. Jedno urządzenie ConMatic może zastąpić kilka maszyn manualnych. Gdy próbka zostanie umieszczona na platformie testowej, urządzenie połączymy z komputerem i oprogramowaniem HMTS, ConMatic wykonuje wszystkie testy konsolidacji oraz przejścia do kolejnych poziomów naprężeń, bez udziału operatora. System automatycznie przechodzi przez różnych parametry testowe określone przez użytkownika badanie konsolidacji zazwyczaj może być ukończone w 24 do 48 godzin. Wyniki badań są zapisywane i wyświetlane w czasie rzeczywistym na ekranie komputera podczas testu, dane są archiwizowane, a obliczenia wykonywane automatycznie. Oprogramowanie HMTS zapewnia:

  • testy na żywo z wykresem (w czasie rzeczywistym)
  • Badanie, w tym kompletna sprawozdawczość wszystkich obliczeń i wykresów wymaganych do testów
  • Przegląd i eksport testów z wykorzystaniem programu Microsoft Excel
  • Funkcja Smart Test: automatycznie pobiera dane, gdy badanie zostało przerwane, a test nie został zakończony z powodu nieprzewidzianych zdarzeń wewnątrz komputera.

ConMatic IPC, Zautomatyzowany System Konsolidacji obsługuje następujące normy: ASTM D2435, ASTM D4546, AASHTO T216, BS 1377:5

Unikalna konstrukcja systemu ConMatic IPC pozwala użytkownikowi wybrać jeden z wielu testów i uruchomić je niezależnie i równocześnie. ConMatic IPC obejmuje: czujnik siły S-type (10 kN) z adapterem 3/4 "; czujnik odległości (25mm); uchwyt czujnika; moduł oprogramowania HMTS - Konsolidacja oraz kulisty trzpień pomiarowy ze stali nierdzewnej.

System ConMatic IPC wymaga dostaw czystego, suchego sprężonego powietrza i komputera. Prosimy o kontakt z MULTISERW-Morek w celu uzyskania informacji na temat wymagań systemowych. Komorę konsolidacyjną zamawiamy oddzielnie.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria