Grunty

Przyrząd do oznaczania maksymalnej i minimalnej gęstości objętościowej gruntów niespoistych


Zastosowanie

Urządzenie służy do oznaczania maksymalnej i minimalnej gęstości objętościowej gruntów niespoistych. Składa się z naczynia pomiarowego, tłoczka oraz metalowych widełek wibracyjnych.


Urządzenie jest zgodne z następującymi normami:

  • PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij