Grunty

Ścinarka obrotowa


Zastosowanie

Celem badania ścinarką obrotową jest szybki pomiar wytrzymałości na ścinanie gruntu. Wytrzymałość na ścinanie gruntu τf wyznacza się na podstawie oznaczonej wartości momentu granicznego Mf przy ścinaniu gruntu, tzn momentu w chwili osiągnięcia wytrzymałości gruntu na ścinanie. Ścinarka obrotowa jest wyposażona w końcówkę skrzydełkową i urządzenie do pomiaru momentu. Badanie polega na przyłożeniu ścinarki obrotowej i wciśnięcie w niego końcówki skrzydełkowej. Końcówkę należy obracać powoli i równomiernie aż do uzyskania największego oporu gruntu i odczytać wartość τf

Badanie powinno być traktowane jako uzupełniające makroskopowe badania gruntu. Wyniki pozwalają na pełniejszą charakterystykę niektórych właściwości gruntu oraz porównanie różnych próbek. Badania przeprowadza się na próbkach gruntu z nienaruszoną strukturą. Wyniki badań nie mogą zastąpić zaawansowanych badań laboratoryjnych.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij