Grunty

Urządzenie EDG do pomiaru wilgotności, gęstości oraz wskaźnika zagęszczenia Is


Zastosowanie

Elektryczny Miernik Gęstości (EDG) jest nienuklearną (elektrooporową) metodą pomiarowa alternatywą do metod tradycyjnych określania wilgotności i gęstości zagęszczonych gruntów i kruszyw budowli ziemnych konstrukcji drogowych, kubaturowych i hydrotechnicznych. EDG jest przenośnym, zasilanym z akumulatora urządzeniem, które może być wykorzystywane w każdym miejscu bez obaw i konieczności przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem nuklearnym. Jest on przyjazny dla użytkownika. Menu EDG krok po kroku prowadzi użytkownika przez każdy etap procedury testowej i badawczej oraz ostrzega go, jeżeli wprowadzane lub uzyskiwane wartości nie odpowiadają kryteriom dla określonego modelu badanego materiału. 

Łatwy w użytkowaniu EDG można stosować jako urządzenie budowlane umożliwiające bieżącą weryfikację wykonywanych prac ziemnych podczas warstwowego wbudowywania gruntów lub kruszyw w budowlach ziemnych poprzez określanie ich gęstości, zagęszczania i wilgotności. Badanie zapewnia szybkie uzyskiwanie wyników pomiarów porównywalnych z uzyskiwanymi tradycyjną metoda Proctor’a, metodą nienuklearną oraz tradycyjnymi metodami określania gęstości i wilgotności. Podczas przeprowadzania testu EDG mierzy i wyświetla wyniki dla maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, wilgotności i wskaźnika zagęszczenia Is w miejscu badania.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Elektryczny miernik gęstości
EDG
Pomiar wskaźnika Is