Kruszywa

Dział Kruszywa to przede wszystkim Sita laboratoryjne, wstrząsarki, suwmiarki Schultza, Bęben Los Angeles oraz wiele urządzeń wg PN-EN 933 i PN-EN 1097


Sita laboratoryjne o średnicy 200mm
Sita laboratoryjne o średnicy 300mm
Sita laboratoryjne o średnicy 400mm
Wstrząsarka laboratoryjna Ø200 mm LPzE-2e
Wstrząsarka laboratoryjna Ø300 mm LPzE-3e
Wstrząsarka laboratoryjna Ø400 mm LPzE-4e
Szafy dźwiękochłonne
Sita prętowe wg PN-EN 933-3
Uniwersalny dzielnik prób DP wg PN-EN 933-3
Suwmiarka Schultza LSS / PN-EN 933-4
Urządzenie WPK do badania wskaźnika przepływu kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6
Urządzenie WP do badania wskaźnika piaskowego - PN-EN 933-8
Wstrzą…sarka LPz-WP do badania wskaźnika piaskowgo
Urządzenie do badania błękitem metylenowym wg PN-EN 933-9
Przesiewacz pneumatyczny LPzB-2e wg PN-EN 933-10
Stolik wagowy do ważenia hydrostatycznego
Urządzenie Micro-Devala wg PN-EN 1097-1
Bęben Los Angeles wg PN-EN 1097-2
Cylindry do pomiaru gęstości nasypowej i jamistości wg PN-EN 1097-3
Aparat Ridgena wg PN-EN 1097-4 do badania pustych przestrzeni wypełniacza
Forma stożkowa wg PN-EN 1097-6
Piknometry szklane wg PN-EN 1097-6
Szeroka tarcza ścierna