Urządzenia do badania mas formierskich i rdzeniowych

Urządzenia do badania mas formierskich i rdzeniowych


Uniwersalna maszyna do wykonywania próbek testowych i małych rdzeni w technologi Hot-Box, Cold-Box, Anorganik, CO2
Mieszarka laboratoryjna - krążnikowa
Mieszarka laboratoryjna - krążnikowa do otaczania piasków odlewniczych żywicą
Mieszarka laboratoryjna z obrotową misą
Planetarna mieszarka laboratoryjna
Piec do oznaczania ilości wydzielanych gazów w masach formierskich
Wstrząsarka laboratoryjna
Przesiewacz pneumatyczny /air-jet/
Urządzenie do odmywania lepiszcza
Ubijak laboratoryjny - wersja manualna
Ubijak laboratoryjny - wersja automatyczna
Urządzenie do pomiaru przepuszczalności mas formierskich
Urządzenie do badania wytrzymałości mas formierskich
Urządzenie do badania wytrzymałości mas formierskich
Urządzenie do badania wytrzymałości na rozciąganie w strefie przewilżonej
Urządzenie do pomiaru zagęszczalności mas formierskich
Urządzenie do badania zjawisk wysokotemperaturowych w rdzeniach odlewniczych /hot-distortion/
Uniwersalny aparat do badania zjawisk hot-distortion oraz wytrzymałości na zginanie
Urządzenie do wibracyjnego zagęszczania próbek
Urządzenie do oznaczania grubości skorupy
Urządzenie do oznaczania temperatury mięknienia piasków otaczanych żywicą
Zgłębnik do pobierania prób