Urządzenia do badania mas formierskich i rdzeniowych

Mieszarka laboratoryjna - krążnikowa


Zastosowanie

Mieszarka laboratoryjna LM-2e przeznaczona jest do: sporządzania mas formierskich oraz do rozdrabniania i mielenia materiałów ceramicznych, których twardość jest mniejsza od 5 wg skali Mosha. Urządzenie LM-2e doskonale nadaje się na krótkie, ale dokładne mieszanie pierwotne lub wtórne piasku odlewniczego, jak również do wytwarzania syntetycznych mieszanin laboratoryjnych.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Mieszarka laboratoryjna LM-2e
Widok misy LM-2e