Urządzenia do badania mas formierskich i rdzeniowych

Przesiewacz pneumatyczny /air-jet/


Zastosowanie

Przesiewacz pneumatyczny LPzB-2e jest stosowany w szczególności do przesiewania bardzo lekkich materiałów o małych rozmiarach cząstek wymagających skutecznego rozproszenia. Posiada możliwość zapamiętania 10 programów z dowolnymi wartościami  parametrów nastawnych: czasu przesiewania, interwału, podciśnienia zadanego w kPa, wartości mocy w %. Automatyczna regulacja podciśnienia gwarantuje otrzymanie powtarzalnych i miarodajnych wyników. Jeden z trybów pracy pozwala również wykonywać przesiewy w podciśnieniu regulowanym ręcznie w zakresie 0-100% mocy urządzenia.
Nowoczesne konstrukcja, sprawdzony system rozprowadzania powietrza wykorzystujący obrotową dyszę, regulacja podciśnienia w trybie automatycznym lub ręcznym, jak również możliwość zastosowania sit o wysokości 25mm czynią technologię przesiewania pneumatycznego jeszcze doskonalszą.


Urządzenie spełnia wymagania norm:
PN-86/M-94001 Badania piasków odlewniczych. Określanie uziarnienia bentonitu.
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. ziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij