Urządzenia do badania mas formierskich i rdzeniowych

Urządzenie do badania wytrzymałości mas formierskich


Zastosowanie

Urządzenie LRu-2e służy do pomiaru wytrzymałości kształtek laboratoryjnych w stanie wilgotnym, wysuszonym lub utwardzonym, wykonanych z mas formierskich i rdzeniowych. Zakres pomiarowy 0 - 3360 N/cm². Urządzenie umożliwia pomiar wytrzymałości na: ściskanie, ścinanie, rozszczepianie, podwójne ścinanie, rozciąganie i zginanie oraz pomiar kąta przegięcia. Dane z aparatu mogą być przekazane do komputera klasy PC i tam poddawane analizie w specjalistycznym oprogramowaniu MMRD. 

UWAGA:
Specjalnym wyposażeniem urządzenia LRu-2e jest przystawka LRuW do pomiaru wytrzymałości mas formierskich na rozciąganie w stanie wilgotnym. Zakres pomiarowy 0 - 3,3 N/cm².


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria