Urządzenia do badania mas formierskich i rdzeniowych

Urządzenie do badania wytrzymałości mas formierskich


Zastosowanie

Urządzenie LRuE-2e służy do badania własności wytrzymałościowych znormalizowanych próbek mas formierskich i rdzeniowych w stanie wilgotnym, wysuszonym lub chemicznie utwardzonym zgodnie z PN 83 H-11073 / EN. Dane z maszyny mogą być przekazane do komputera klasy PC i tam poddane analiziew specjalistycznym oprogramowaniu MMRD.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria