Urządzenia do badania mas formierskich i rdzeniowych

Urządzenie do pomiaru zagęszczalności mas formierskich


Zastosowanie

Urządzenie LPr-2e przeznaczone jest do oceny jakościowej mas formierskich stosowanych w technologii formowania pod wysokimi naciskami.
Praska umożliwia:

  1. Wykonanie kształtek walcowych przez prasowanie pod żądanym naciskiem.
  2. Oznaczanie zagęszczalności mas formierskich pod naciskiem 100 N/cm2.

Dodatkowym wyposażeniem dołączonym do praski, jest urządzenie, służące do oznaczania gęstości nasypowej mas formierskich i materiałów sypkich.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Wyposażenie urządzenia LPr-2e
Urządzenie do badania gęstości nasypowej mas formierskich
Urządzenie do przygotowywania /przecierania/ masy formierskiej