Urządzenia do badania mas formierskich i rdzeniowych

Zgłębnik do pobierania prób


Zastosowanie

Zgłębnik LZ przeznaczony jest do pobierania próbek piasków i mas formierskich z hałd i składowisk.


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij