Cement

W dziale Beton proponujemy: Stożek Abramsa, Prasa do badania wytrzymałości betonu, Aparat VeBe, Aparat Vicata, Foremki do próbek betonowych i wiele innych urządzeń wg PN-EN 12390 i PN-EN 12350


Areometr
Foremka trójdzielna do beleczek cementowych 40x40x160mm wg PN-EN 196-1
Stół wstrząsowy (wstrząsarka) do beleczek cementowych 40x40x160mm wg PN-EN 196-1
Zestaw do pomiaru rozlewności zapraw szpachlowych i wyrównujących wg PN-EN 12706
Automatyczna mieszarka do zapraw cementowych wg PN-EN 196-1
Ergonomiczna mieszarka LMB do zapraw
Automatyczna prasa do pomiaru wytrzymałości beleczek cementowych wg PN-EN 196-1
Piec laboratoryjny do pomiaru strat prażenia wg PN-EN 196-2
Aparat Vicata wg PN-EN 196-3
Automatyczne urządzenie Vicata zgodne z PN-EN 196-3
Urządzenie Blaine"a wg PN-EN 196-6
Kolba Le Chateliera wg PN-EN 196-6
Zestaw Le Chateliera wg PN-EN 196-6
Stolik do badania rozpływu zapraw PN-EN 1015-3
Automatyczny stolik do badania rozpływu zapraw wg PN-EN 1015-3
Penetrometr do pomiaru konsystencji świeżej zaprawy wg PN-EN 1015-4
Urządzenie do pomiaru zawartości powietrza w świeżej zaprawie wg PN-EN 1015-7
Urządzenie do określania czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy wg PN-EN 1015-9
Urządzenie do badania miałkości popiołu wg PN-EN 451-2
Urządzenie Gillmore