Cement

W dziale Cement proponujemy: Forma do beleczek cementowych 40x40x160mm, Prasa do badania wytrzymałości beleczek, Wstrzasarka do beleczek, Mieszarka do zapraw, Stoliki do badania rozpływu i wiele innych urządzeń wg PN-EN 196 i PN-EN 1015


Foremka trójdzielna do beleczek cementowych 40x40x160mm wg PN-EN 196-1
Komora klimatyczna do sezonowania beleczek cementowych - pojemność - 10 form trójdzielnych wg PN-EN 196-1
Komora klimatyczna do sezonowania beleczek cementowych - 6 półek wg PN-EN 196-1
Stół wstrząsowy (wstrząsarka) do beleczek cementowych 40x40x160mm wg PN-EN 196-1
Automatyczna mieszarka do zapraw cementowych wg PN-EN 196-1
Ergonomiczna mieszarka LMB do zapraw
Automatyczna prasa do pomiaru wytrzymałości beleczek cementowych wg PN-EN 196-1
Aparat Vicata wg PN-EN 196-3
Automatyczne urządzenie Vicata zgodne z PN-EN 196-3
Automatyczne urządzenie Blaine"a wg PN-EN 196-6
Urządzenie Blaine"a wg PN-EN 196-6
Urządzenie do pomiaru zawartości powietrza w świeżej zaprawie wg PN-EN 1015-7
Kolba Le Chateliera wg PN-EN 196-6
Piec laboratoryjny do pomiaru strat prażenia wg PN-EN 196-2
Zestaw Le Chateliera wg PN-EN 196-6
Stolik do badania rozpływu zapraw PN-EN 1015-3
Automatyczny stolik do badania rozpływu zapraw wg PN-EN 1015-3
Penetrometr do pomiaru konsystencji świeżej zaprawy wg PN-EN 1015-4
Zestaw do pomiaru rozlewności zapraw szpachlowych i wyrównujących wg PN-EN 12706
Areometr
Urządzenie do określania czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy wg PN-EN 1015-9
Urządzenie do badania miałkości popiołu wg PN-EN 451-2
Urządzenie Gillmore