Grunty

W dziale Grunty m.in. Płyta statyczna VSS, Płyta dynamiczna, Prasa CBR, Ubijak Proctora, Lekka sonda SD-10 i wiele innych...


Płyta statyczna VSS do badania nośności i zagęszczenia podłoża /3 czujniki/
Płyta statyczna VSS do badania nośności i zagęszczenia podłoża /1 czujnik/
Urządzenie EDG do pomiaru wilgotności, gęstości oraz wskaźnika zagęszczenia Is
Lekka płyta dynamiczna ZFG3000GPS
Lekka płyta dynamiczna ZFG 3.0
Lekka płyta dynamiczna HMP
Urządzenie WP do badania wskaźnika piaskowego
Wstrząsarka LPz-WP do wskaźnika piaskowego
Lekka sonda dynamiczna SD-10 /wersja pneumatyczna/
Lekka sonda dynamiczna SD-10 /wersja ręczna/
Automatyczny ubijak Proctora wg PN-EN 13286
Ręczny ubijak Proctora wg PN-88/B-04481
Ręczny ubijak Proctora wg PN-EN 13286-2
Cylinder wciskany do oznaczania gęstości objętościowej gruntów niespoistych
Forma do stabilizacji 80mm
Przyrząd do oznaczania maksymalnej i minimalnej gęstości objętościowej gruntów niespoistych
Półautomatyczny penetrometr do oznaczania granic płynności gruntów
Uniwersalna prasa Marshalla HM-3000 (Marshall, CBR, stabilizacja gruntu, rozciąganie pośrednie, badania szczepności warstw, badania trójosiowe)
Objętościomierz wodny
Objętościomierz piaskowy
Penetrometr kieszonkowy (tłoczkowy)
Ścinarka obrotowa
Pneumatyczne urządzenie do badań konsolidacji (edometr)
Urządzenie bezpośredniego ścinania
Urządzenie do pomiaru przepuszczalności
Aparat Cassagrande