Laboratorium mobilne

Samochody laboratoryjne

Aby umożliwić stałą kontrolę jakości surowców i materiałów jak również ocenę własności fizykochemicznych i technologicznych poszczególnych etapów prac budowlanych firma MULTISERW-Morek proponuje ruchome laboratoria badawcze, wyposażone w aparaturę kontrolno-pomiarową.W zależności od zakresu zastosowania, laboratorium wyposażone jest w odpowiednią aparaturę kontrolno-pomiarową firmy MULTISERW-Morek. Nie wyklucza się też przystosowania ruchomego laboratorium do zamontowania w nim aparatury innych producentów.

Korzyści i zalety Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej:

  • możliwość wykonania badania bezpośrednio w obrębie Inwestycji
  • możliwość obserwacji badań przez zainteresowany personel Wykonawcy
  • raporty  oraz wyniki z badań – „od ręki”
  • mobilność i elastyczność działania
  • brak kosztów związanych z wysyłką próbki do badań w przypadku laboratoriów stacjonarnych
  • kontrola procesu inwestycyjnego przez pracownika laboratorium, doradztwo i konsultacje – w ramach usługi badawczej
  • zakres sprzętu oraz zabudowa dostosowana do potrzeb Użytkownika
  • możliwość modyfikacji, dostosowania zabudowy oraz wyposażenia pod kątem danej Inwestycji
  • bardzo konkurencyjne ceny za badania.


Więcej zdjęć na naszy profilu na facbooku: https://www.facebook.com/multiserwmorek/

W zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika samochód może być wyposażony w instalację elektryczną, wodę, wentylację oraz sieć komputerową umożliwiającą kontrolę parametrów urządzeń, a także transmisję wyników z przeprowadzanych badań do komputera. Wszystkie urządzenia przystosowane są do warunków transportu drogowego!

 

Korzystanie z usług laboratorium badawczego daje gwarancję wykonywania badań na atestowanej aparaturze kontrolno-pomiarowej.