Asfalt (MMA)

W sekcji Asfalt/MMA/ znajdą Państwo: Ubijak Marshalla, Prasa Marshalla, Mieszarka do asfaltu, Łaźnia wodna, Penetrometry do asfaltu, Termometry oraz wiele innych urządzeń wg PN-EN 12697


Automatyczny ubijak Marshalla wg PN-EN 12697-30:2012
Uniwersalna prasa Marshalla HM-3000 (Marshall, CBR, stabilizacja gruntu, rozciąganie pośrednie, badania szczepności warstw, badania trójosiowe)
Mieszarka planetarna do mas mineralno-asfaltowych
Automatyczny penetrometr do asfaltu wg EN 1426
Półautomatyczny penetrometr do asfaltu wg EN 1426
Aparat Pierścień i Kula - automatyczny wg PN-EN 1427
Zestaw próżniowy do oznaczania gęstości MMA wg PN-EN 12697-5 i wrażliwości próbek asfaltowych na wodę wg PN-EN 12697-12
Duktylometr zgodny z PN-EN 13398 i PN-EN 13589
Stolik wagowy do ważenia hydrostatycznego
Kompaktowa, przenośna wiertnica do próbek asfaltowych
Mobilna wiertnica do próbek asfaltowych - na przyczepie
Forma sześcienna 70,7mm do próbek asfaltu lanego wg PN-EN 12697-20/21
Piknometry
Termometr elektroniczny z sondą nierdzewną 30cm
Pirometr ręczny (termometr bezdotykowy)