Grunty

Półautomatyczny penetrometr do oznaczania granic płynności gruntów


Zastosowanie


Półutomatyczny penetrometr stosuje się do oznaczania granic płynności gruntów. Urządzenie posiada prosty sterownik umożliwiajacy zadanie czasu penetracji. Po uruchomieniu testu, stożek zwalniany jest przez zawór elektromagnetyczny, a następnie - po odmierzeniu czasu - blokowany w celu zatrzymania dalszego opadania. Koniec testu sygnalizuje alarm dźwiękowy. Głębokość penetracji jest odczytywana przez elektroniczny czujnik odległości. W zestawie dostarczamy: penetrometr, naczynie szklane, 3 naczynka pomiarowe, 3 stożki oraz dodatkowe obciążniki do pomiaru konsystencji.

Urządzenie spełnia następujące normy:

CEN - ISO/TS 17892:12 Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 12: Oznaczanie granic Atterberga.

PN-B-04481 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu.

 

Doposażając w/w urządzenie w igłe penetracyjną oraz potrzebny osprzęt możemy przystosować penetrometr do normy PN-EN 1426 (penetracja asfaltu).


Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Igła penetracyjna
Penetrometr stożkowy