Do pobrania

odlewnictwo_pl_a4_24str.pdf - [ 8028 kB ]

Katalog urządzeń do badania mas formierskich i rdzeniowychcement-beton.pdf - [ 9892 kB ]

Urżadzenia do pomiaru właściwości betonów i cementówkruszywa_-_ulotka_pl.pdf - [ 6946 kB ]

Katalog podstawowych urządzeń do pomiaru właściwości kruszyw011104_20052014_folder_sita_a4_gotowy_prev.pdf - [ 10578 kB ]

Sita i wstrząsarki laboratoryjne - ulotka PLe-certificate_14001_eng.pdf - [ 376 kB ]


e-certificate_14001_pol.pdf - [ 378 kB ]


e-certificate_9001_pol.pdf - [ 378 kB ]


e-certificate_9001_eng.pdf - [ 376 kB ]


siec_autostrad_i_drog_ekspresowych_w_polsce.pdf - [ 153 kB ]

Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce stanowią część sieci dróg krajowych. Klasy autostrady i drogi ekspresowej przeznaczone są dla najważniejszych dróg krajowych obsługujących ważne relacje międzyregionalne i międzynarodowe. Obecnie (23 grudnia 2013) oddanych do użytku jest 1494,45 km autostrad oraz 1335,55 km dróg ekspresowych.instrukcja_laboratoryjnego_badania_sczepnosci_miedzywarstwowej_31.08.2014.pdf - [ 534 kB ]

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej i wymagania /wg Leutnera/zalacznik_do_zarz_46.pdf - [ 231 kB ]

WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowychzalacznik_do_zarz_47.pdf - [ 644 kB ]

WT 2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowychwt4.pdf - [ 1427 kB ]

WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowychwt5.pdf - [ 2658 kB ]

WT 5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowychpolskiedrogi.pdf - [ 481 kB ]

Geotechnika w budownictwie drogowymdeklaracja_srodowiskowa-2015.pdf - [ 416 kB ]

Celem niniejszej deklaracji środowiskowej jest przedstawienie zainteresowanym informacji o oddziaływaniu firmy MULTISERW-Morek na środowisko, o efektach zarządzania ochroną środowiska oraz prezentacja osiąganych efektów w zakresie ciągłego doskonalenia tego zarządzania.