Core and Molding Sand Testing Equipment

Digital Permeability Tester


Zastosowanie

Urządzenie LPiR-3e służy do pomiaru przepuszczalności odlewniczych materiałów formierskich (np. mas formierskich i rdzeniowych w stanie wilgotnym , wysuszonym lub utwardzonym, piasków kwarcowych, itp.). Urządzenie posiada wyjście RS232 do przesłania danych do komputera PC celem rejestracji, archiwizacji lub dalszej obróbki z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania MMRD.


Contact our sales representative

Send a query

send

Gallery