Core and Molding Sand Testing Equipment

Vibrating table for preparing specimens from self-hardening core sands


Zastosowanie

Urządzenie LUZ-2e przeznaczone jest do wykonywania znormalizowanych próbek laboratoryjnych, walcowych ósemkowych i podłużnych z sypkich samoutwardzalnych mas formierskich i rdzeniowych służących do oznaczania:
właściwości wytrzymałościowych na ściskanie, ścinanie, rozciąganie i zginanie, przepuszczalności, ścieralności strzałki ugięcia i in.
Urządzenie umożliwia jednoczesne wykonanie od 6-12 próbek o jednakowym stopniu zagęszczenia.


Contact our sales representative

Send a query

send

Gallery