Core and Molding Sand Testing Equipment

Digital Wet Tensile Strength Testing Machine


Zastosowanie

Urządzenie LRP przeznaczone jest do przygotowania próbki i wykonania oznaczenia wytrzymałości na rozciąganie w strefie przewilżonej. Urządzenie posiada wyjście dla przesłania danych do komputera PC celem rejestracji, archiwizacji lub dalszej obróbki w specjalistycznym oprogramowaniu MMRD.


Contact our sales representative

Send a query

send

Gallery